tomenu

Naša spoločnosť  PEBECO s.r.o sa zaoberá dodávkou a montážou penobetónu - vyrovnávaním a izoláciami podlahových konštrukcií pod poter (tepelné a zvukové), spádovaním rovných striech, izoláciami podkroví, montážou liatych anhydritových, betónových, cementových poterov, priemyselnými podlahami.

Použitie penobetónu:  liatie1

 • izolačné vrstvy podláh bytových, občianskych a priemyselných stavieb, bez potreby dilatácie ako tepelná a zvuková izolácia 
 • zaliatie stropov – Foamcem ako pevná výplňová hmota, tepelná a zvuková izolácia
 • odľahčenie klenieb
 • výplne zle dostupných dutín
 • spádovanie a tepelná izolácia plochých striech (ploché strechy s max. sklonom 3%)
 • aplikácia na všetky bežne používané druhy materiálov na stavbách (betón, plech, drevo ...)


Výhody: 

 • kratší čas výstavby = nižšie náklady
 • nižšie hrúbky poteru = nižšie náklady
 • vysoká pevnosť v tlaku a ťahu za ohybu
 • veľkoplošné bezškárové podlahy
 • vysoká požiarna odolnosť    liatie2
 • vysoká plošná rovinnosť, žiadne misovité tvary a poklesy okrajov › „žiadna deformácia“
 • vhodné pre všetky systémové podlahy a vrchné podklady
 • ideálne pre podlahové vykurovanie
 • úsporné vykurovanie pri nižších nábehových teplotách
 • optimálne pri rekonštrukciách a zabudovaní do podkrovia
 • rokmi osvedčený stavebný systém
 • továrensky predmiešané zmesi s priebežnou kontrolou kvality
   
tomenu